Lokalhistorisk Forening for Otterup og Omegn

Foreningens formål er at bidrage til at formidle den lokale egns – og befolknings historie og gøre den tilgængelig for den brede befolkning samt lave forskellige publikationer, udstillinger, lysbilledforedrag, udflugter, med mere.

Sådan lyder paragraf to i foreningens vedtægter. Og det er altså netop disse vedtægter som er basis for alle vore aktiviteter. Foreningen arbejder udelukkende ved hjælp af frivillige. Meget af arbejdet sker indenfor rammerne af lokalhistorisk arkiv der har til huse på Otterup Arkiv og har åbent nogle timer hver uge.

Du kan her se alle de formelle tiltag, der er omkring foreningens virke.