Uggerslev skole

 • Nr. Højrup Kommuneskole, Kirkevej 15. Skolen blev bygget og indviet 1895. Eleverne havde tidligere gået i skolen i Uggerslev. Den første lærer, som blev ansat, var Niels Andersen og sammen med hustruen Rasmine flyttede de ind i den nyopførte skole. Nr. Højrup skole blev nedlagt 1956. Herefter eleverne blev flyttet til Uggerslev – Nr. Højrup Centralskole (i dag Løkkemarkskolen). Den sidste lærer i Nr. Højrup Kaj Jørgensen, købte skolebygningerne og boede i den en del år. Foto ca. 1930.
 • Uggerslev skole, Stationsvej 2, bygget 1795. Skolen var, bortset fra rytterskolerne, Fyns ældste skole. Dagen før skoleferien sluttede sommeren 1953 braste loftet sammen over klasseværelset. Dengang var det meget almindeligt at der hørte jord og gård med til embedet. Skolelærer Peter Johnsen, lærer i Uggerslev 1916-1956, havde på grund af lav pris på kornet ikke solgt det, som han plejede, men i stedet bragt hele høsten op på loftet. 

  Efter dette måtte skolen en kort stund lukke, og senere underviste Johnsen eleverne i sin egen stue. Dette fortsatte han med til Uggerslev Nr. Højrup Centralskole kunne tage eleverne, hvorefter han rejste til Jylland. Resterne af skolen blev revet ned.
 • Uggerslev´s gamle ståtækte skole, som lå på nuværende adresse Stationsvej 2. Foto 1922 fra lægeboligen modsat side af vejen.
 • Gaden i Uggerslev 1922 med skolens avlsbygninger i forgrunden. Helt for enden på venstre side af vejen ses skolens legeplads med en mur omkring.
 • Uggerslev Forskole, Stationsvej 8, bygget 1919, fungerede som forskole til 1956 da Løkkemarkskolen blev indviet, hvorefter den blev solgt til almindelig beboelse.

 • Løkkemarkskolens skolegård få år efter indvielsen i 1956. Stående forrest lærer Jørgensens datter. Parskoleordningen, som blev vedtaget og trådte i kraft 1983, betød at 4-7. klasse gik på Løkkemarkskolen og de små 0-3 klasse gik på Daskovskolen. Parskoleordningen stoppede år 2000, hvorefter eleverne gik på skolen 0-7 klasse. De sidste par år er 7. klasse flyttet til Krogsbølle.
 • Uggerslev-Nørre Højrup centralskole, Bogensevej 16, som senere fik navnet Løkkemarkskolen. Idrætspladsen t v og landevejen t h. Foto ca. 1970.

  Bygningerne ligger midt imellem de to byer Uggerslev og Nr. Højrup. Undervisningen begyndte på skolen den 5.4. 1956. Selve indvielsesceremonien fandt sted den 17.8. 1956.

  Ved indvielsen sagde sognerådsformand smedemester Carl Christensen ”at man allerede i 1939 snakkede skolebyggeri og også havde købt jorden, men sognerådet havde hele tiden udskudt byggeriet, indtil altså den gamle skole tog sagen i sin egen hånd, lagde sig til hvile i en sky af 160 årigt kalkstøv og simpelthen tvang sognerådet til at finde en afløser.”

  Pastor Skov udtalte sin glæde over den nye skole. ”Gamle i sognet husker endnu, da de gik i skole i Uggerslev- nu føjer det skilte sig atter sammen, forhåbentlig til lykke og velsignelse for alle.”
 • Løkkemarkens ene gavle udsmykket med skolens logo. I midten af 1990´erne ønskede man i skolenævnet at udsmykke skolen med et logo. Daværende medlem Inge Lise Nielsen spurgte Inger Bjerregård om hun kunne skære en lille skabelon i pap. Dette blev gjort og håndværkerne sørgede for resten af arbejdet.