Skovløkkeskolen

  • Skovlølleskolen er i dag (2012) - som alle Nordfynskommunes skoler - omfattet af de sammenlægninger, politikerne dikterer. Den velfungerende skole så i 2003 således ud. Læg mærke til den tilbygning der er kommet til ind mod skoven.
  • Pastor Madsen oplæste grundstensdokumentet, som han selv havde forfattet. Her fortalte han, at man allerede i 1940 var begyndt at tumle med skoleplaner i Skeby sogneråd. Projektet lød dengang på 140,000 kr., men det blev forkastet ved en folkeafstemning på grund af beløbets størrelse og de usikkerhedsmomenter, krigsudbruddet havde fremkaldt.
  • Den første grundsten nedlægges af sognerådsformanden i Skeby Aksel Hansen. I sin tale omtalte han tanken om et skoleforbund, der allerede fremkom i 1957, da sognene hver for sig var klar over, at de ikke alene kunne løse skoleproblemet på tilfredsstillende måde. I februar 1959 blev skoleforbundet oprettet, og sluttede med at ønske for de to kommuner, at det gode samarbejde om skolen måtte fortsætte til gavn og glæde for den opvoksende ungdom.
  • Den anden grundsten nedlægges af formanden for Østrup skolekommission Fru Agnete Claudius Nielsen, Østrupgaard. Det er et stort projekt vi går i gang med, sagde hun i sin tale, men de voksende krav til skolerne nødvendiggør det. Hun håbede den nye skole måtte blive en smuk og tidssvarende ramme om den voksende ungdom, og hun sluttede med at ønske den videre opførelse held og lykke.
  • Den 3. og sidste grundsten nedlægges af amtsskolekonsulent Viggo Land. Det er en stor opgave, de to kommuner er begyndt på, men den almindelige udvikling gør, at der melder sig opgaver, hvor man må stå skulder ved skulder. Et skolebyggeri adskiller sig dog fra mange andre fællesopgaver, for her er det levende mennesker.
  • Muremester Poul Andersen gør klar til at glatter ud efter grundstensnedlæggelse.

  • Talerne er holdt og bagefter var der fest i Skeby forsamlingshus.
  • Skeby-Østrup Centralskole (i dag Skovløkkeskolen), Skovgyden 60, opført 1961, indviet 26.10. 1962. Skolen blev bygget ved et samarbejde mellem Skeby og Østrup sogne. Fra starten skulle den have plads til at rumme syv normalklasser, ungdomsskole, sløjdlokale, bibliotek, skolekøkken og gymnastiksal og kostede 1,1 mill. kr. Desuden blev der opført tre lærerboliger og en pedelbolig. Ved opførelsen af skolen blev følgende skoler nedlagt: Ørritslev, Hessum for -og hovedskole, Gerskov og Østrup for -og hovedskole. Foto først i 1960´erne.
  • Skovløkkeskolen, Skovgyden 60 er i dag (2011) en 0-6. klasses skole. Med tilbygninger indeholder skolen i dag både børnehave og skolefritidsordning. Foto 2010