Otterup Realskole

Ved et skolemøde i Odense 3. pinsedag 1881 blev spørgsmålet om oprettelse af en børneskole på Nordfyn genstand for almindelig drøftelse. Der blev nedsat et udvalg med blandt andet lærer Vestergaard, Hjadstrup, og Etatsråd Andersen, Rosendal. En sådan skole i det nordlige Fyn, skulle være i tilknytning til den grundlæggende undervisning som folkeskolen gav. Udvalget arbejdede videre med sagen og efter Nordfyns Jernbane blev åbnet pegede lærer Vestergaard at Otterup ville være det naturligste sted at lægge skolen. Efter et møde på Otterup station 1884 var der fuld enighed om oprettelse af en Forsættelse – og Realskole for Landkommunerne på Nordfyn i Otterup.

 

  • Skolen blev med økonomisk bidrag fra Lensgreve Petersdorf, Einsidelsborg og Fyns Stifts Sparekasse startet 1884. Den første undervisning startede med 20 elever i lejede lokaler hos smed Søren Eriksens hus, Nørregade 29, der lige var blevet opført. Skolen blev i folkemunde kaldt ”Den sorte Skole”.
  • Skolen havde stor fremgang af elever, så lokalerne viste sig hurtigt at være for lille. Stamhusbesidder E. Møller, Østrupgaard tilbød at opføre en bygning til brug for skolen til en moderat husleje. Den nye bygning, Bryggerivej 15, stod færdig 1886, og får nu statstilskud, tilskud fra Amtet og senere også tilskud fra Skeby-Otterup Kommune.

    Skolen bestod af tre afdelinger: Forberedelse-og fortsættelsesskole samt realafdelingen. Personalet blev udvidet således at der nu var en forstander, en lærer og en lærerinde.

  • Ca. 1889 blev der dannet et interessentselskab med det formål at opføre en ny skolebygning med mere rummelige og tidssvarende lokaler. Allerede samme år blev bygningen, Jernbanegade 33, bygget. Efter et par skiftende forstandere forsvandt mange elever så der i 1903 blot var 28 elever på skolen. Samme år forpagtede interessentselskabet skolen til den nye skolebestyrer P.A. Dissing der på eget ansvar overtog ledelsen af skolen. Bestyrelsen overdrog ved salg 1906 skolen til bestyreren og ved førstkommende generalforsamling blev interessentselskabet opløst.
  • Elevtallet er gennem årerne steget støt. I 1923 var der 170 elever og lærerstaben var på 8: Fru A. Marie Nielsen, ansat 1.9. 1903 (født Dissing), Frk. Emma Jensen 1.9. 1903, Frk. Marie Nielsen 1.9. 1905, Frk. Dorthea Pedersen 1. 1. 1920, lærer S. Jensen 1.10. 1920, lærer C. Lumby 1.2. 1923, lærer I. Rasmussen (senere skolebestyrer), skolebestyrer Peder Andreas Dissing 1.8. 1903.
  • I 1906 blev der opført et gymnastikhus. Tidligere havde eleverne lavet gymnastik i forsamlingshuset, som lå tæt ved.
  • Bygningen kaldet ”Villaen” 1907.
  • Rejsegilde på bygningen kaldet ”Skansen” 1920. Dissing inspicerer byggeriet og har taget opstilling øverst på stilladset.
  • Bygningen ”Skansen” som den så ud da den var bygget færdigt 1920.