Otterup kommuneskole

  • Bagest i den lange indkørsel ses Otterups første skole, som bønderne opførte 1820 af stampet ler på samme matrikel som Søndergade 6 ligger i dag. Få forbedringer gennem de næste 80 år var ikke nok til at holde skolen, og den forfaldt. Foto kort før den nye skole blev bygget 1895.
  • Otterup skole, Søndergade 4, sendt som postkort 1912. Forrest ses lærerboligen, nuv. Søndergade 6.
  • Otterup skole ca. 1920. Fra v. selve skolebygningen bygget 1895, t h lærerboligen bygget 1908. Til skolen hørte der 27 tdr. land jord, som kommunen inddrog 1901. Det egentlige skolelod solgtes til Wenzel i 1904, hvor han byggede Otterup Kro. I 1915 måtte skolen tilbygges med et ekstra klasseværelse. Skolen nedbrændte 1927, hvorefter en ny næsten identisk skole blev opført samme år på samme sted.
  • Otterup skole, Søndergade 4, måtte udvide flere gange, blandt andet her ca. 1940.
  • Otterup kommuneskole, Søndergade 4. Skolen er igen blevet for lille og udbygges igen. Håndværkerne står her med hver sin gave de gav skolen ved indvielsen ca. 1950. Murermester Anders Christian Andersen står yderst til venstre.

    I 1960 kunne der ikke længere udbygges og man valgte at bygge en helt ny skole hvor der var plads til udvidelse. Bygningerne rummer i dag ”Huset” hvor ældre borgere fra egnen kan komme og lave forskelligt de har lyst til - eller bare hygge sig.

  • Arbejderne er gået i gang med at bygge den nye skole, Skolegade 12. Håndværkerne er fotograferet ved maskinerne. Foto 1959 / 60.
  • Otterup Kommunes nye skole, Skolegade 12, indvies1960, men denne viste sig også at være for lille. Gennem årerne er der sket en stor tilflytning til byen, og skolen har måttet udvide flere gange.
  • Nordvestskolen, Horsebækvej 25a, blev bygget og indviet 1979 og virkede som skole til og med 7. klasse. I 2011 vedtog kommunalbestyrelsen at 7. klasse skulle flyttes til overbygningsskolen Otterup Skole, som det stadig er i dag (2012).