Nr. 55

Forsiden: Gadekæret på Klintebjergvej ved sprøjtehuset der ses midt i billedet, til venstre landbrugsminister Peter Larsen´ s gård, taget over drengenes hoveder er Klintebjergvej 79 huset på trekanten, det gamle hospital, snedker- huset, sprøjtehuset og til sidst Købmand Frederik Møllers forretning. Drengene på tømmerflåden er til venstre Carl Møller Larsen og Hans?.

 

Indholdsfortegnelse………………………………………………………...2.

 

Indbydelse:

Byvandring i Østrup……………………………………………………….3.

 

Inge Lise Nielsen:

Landpost Michelsen og hans familie………………………………...3.

 

Inge Lise Nielsen:

Mosegyden 42 i samme slægts eje i 125 år……………………………..8.

 

Inge Lise Nielsen:

Egnens vejmænd…………………………………………………………..13.

 

Inge Lise Nielsen:

Vejmanden Jacob Marius Jensen……………………………………….16.

 

Søgning i Arkiv.dk………………………………………………………...21

 

Ukendt billede:……………………………………………………………………………….. 22.

 

Bestyrelsen………………………………………………………….23.

 

Lokalhistorisk Forening:

Oplysninger omkring bladet og indmeldelse……………………....24.

 

ISSN 1603-6514

 

© Lokalhistorisk Forening for Otterup & Omegn.