Nørre Nærå og Bederslev

  • Bederslev hovedgade, hvor man forrest t v kan se den gamle skole bygget ca. 1820. Den blev bygget af ejeren greven af Gyldensten. Ved mageskifte ca. 1857 kom den til at høre under Einsidelsborg, som satte skolen i stand og overlod skolen til sognet. Skolen var ikke mere end 6 fag lang - alligevel blev den 1851 beskrevet som ”lys og rummelig”. Den gl. skole (nedrevet ca. 1908) lå på samme matrikel som den nye skole, Bederslev 12, blot tættere ved vejen. Foto ca. 1906.
  • Bederslev ny skole: Bederslev Skole, Bederslev 12, bygget 1908. Den virkede som skole til Centralskolen i Roerslev blev indviet 1939, hvorefter den var forskole til Centralskolen til 1967. Siden har skolen været brugt som forsamlingshus.
  • Skolen i Nr. Nærå, Kirkegyden 5, blev iflg. OIS bygget 1877. Den virkede som skole til ca. 1939, hvor Nr. Nærå- Bederslev Centralskole blev indviet, hvorefter den sammen med lærerboligen blev solgt til almindelig beboelse.
  • Nr. Nærå forskole, Roerslevvej 65, kort efter den blev indviet 1923. Skolen virkede til 1939, hvorefter den var forskole til Nr. Nærå- Bederslev Centralskole. Skolen blev nedlagt august 1973 og solgt til almindelig beboelse.
  • Nr. Nærå- Bederslev Centralskole (i dag Dalskovskolen), Dalene 42, blev bygget 1939. Efter skolen blev bygget, fungerede skolerne i Nr. Nærå og Bederslev som forskoler til 1960´erne. Skolen lukkede ca. år 2000. Bygningerne rummer i dag børnehaven Dalskovreden. Foto midt i 1960´erne.