Halsgården

Halsgården ligger tæt ved Nørreby se denne henvisning til Historisk Atlas 

Halsgården i dag - se på dette Krakkort

 • Halsgården 1940´erne
  Halsgården 1940´erne. Iflg. La Cours bøger står der følgende : Halsgården var i sin tid fæstegård under Godset Gyldesten, og lå oprindelig i Nørreby By, men er ved udflytningen 1846 flyttet til stedet hvor den ligger i dag. Hovedbygningen stammer fra 1846 og står i Bindingsværk. Avlsbygningerne opført 1902 – 16 dels i Beton og dels i grundmur med tage af cementsten og strå. Petroleumsmotor driver de faste maskiner. Engen ligger dels i Klinte Holme og dels ved Agermarken.
 • Et læs med årets høst køres hjem på Halsgaarden.
 • Inger, datter af Bertel og Susanne Jørgensen, på hesteryg på gårdspladsen.
 • Halsgårdens gårdsplads ses fra venstre ved hestene : En karl, Bertel Jørgensen, en af deres døtre og Susanne Jørgensen.
 • Familien hjælper til med høstarbejdet. Kornet er slået af, og der arbejdes med at binde kornet sammen til neg.
 • Rasmus Christian Jørgensen født 1891, gift 1929 med Martha J. Andersen. De drev Halsgården 1929 -1963.
 • Bertel og Susannes søn Anton vander køerne ved vandtruget på gårdspladsen.
 • Hestene ved vandtruget på Halsgården. Anton og Bertel Jørgensen. Foto ca. 1910.
 • Ægteparret Bertel Jørgensen af Nørreby Hals, født 1853 og Susanne Hansen født 1866 boede på den gamle slægtsgård, Halsgaarden, Halsvej 56, fotograferet med børnene : Karl J. C. Jørgensen født 1891, Anton Niels født 1893, Karen Marie født 1895, Rasmus Christian født 1898, Mary Johanne født 1900, Anna Bertine født 1903 og Inger født 1904.
 • Susanne født Hansen og Bertel Jørgensen, drev Halsgården 1899 -1929 og boede der hele deres liv.
 • Det ældste bilede af Halsgåden, Halsvej 56, Nørreby, set fra havesiden med stuehuset i midten og staldlænger på hver side, dog ikke hængende sammenhængende.

  Af fæster / ejer kan nævnes :

  Fæster 17? – 1798 Peder Josiassen, gift med Anne Bertelsdatter. (Kilde Folketælling 1787).

  Fæster 1798 – ca. 1844 Bertel Pedersen overtog ca. 1798 fæstet efter sin fader. Bertel var gift med Karen Marie Povelsdatter. 

  Fæster 1844 – 1899 Jørgen Jokumsen født den 30.9. 1814, død 1899, gift med Karen Bertelsdatter født den 30-7. 1814 (datter af ovenstående). Jørgen Jokumsen frikøbte Halsgården1855 for 4985 Rbd.

  Ejer 1899 -1929 Bertel Jørgensen født den 6.7. 1853, som forpagtede gården fra 1890, gift 27.9. 1890 med Susanne Hansen født den 7.6. 1866. 

  Ejer 1929-1963 Rasmus Christian Jørgensen (søn af ovenstående) gift 1929 med Martha J. Andersen 

  Ejer 1963- til Niels P. Pedersen og Rose Jørgensen (datter af ovenstående)

  I dag bor søn Claus Halsgaard Pedersen (søn af ovenstående) på gården.