Klinte Sogn

Med henvisning til  Jens Peter Trap, Kongeriget Danmark (3. udgave, 5 bind, 1898-1906 s 481) kan bl.a. oplyses følgende:

Klinte Sogn omgives af Annekset Grindløse og N.-Næraa Sogn, Klinte 
Strand, Næraa Strand og Kattegat samt Skovby Herred (N.-Sandager S.). 
Mod N. 0. ender Sognet i Odden Nørreby Hals ved Indløbet til Næraa 
Strand. Til Sognet høre  Æbelø, 431 Td. Ld. (højeste Punkt 75 F., 23,5 M.), 
og de mindre Ø er Dræet, Lindø, Ejlinge og Æbelholm (den sidste ubeboet). 
Kirken, mod S. 0., ligger omtr. l1 1/2 Mil Ø. N. Ø. for Bogense og henved 
3 Mil N. N. V. for Odense. De lavtliggende, jævne Jorder ere overvejende 
lerede, mod Stranden dog noget  sandede og bakkede. En Del Skov paa  Æbelø. 
Den mindre Landevej fra Odense til Bogense gaar gennem Sognets Sydspids.