Nørre Nærå - Bederslev sogn

 I Jens Peter Trap, Kongeriget Danmark (3. udgave, 5 bind, 1898-1906) skriver man bl.a. følgende:

Nørre-Næraa Sogn omgives af Krogsbølle Sogn, Annekset Bederslev, Uggerslev, N.-Højrup, Grindløse og Klinte Sogne samt Klinte- og
Næraa-Strand. Kirken, mod N., ligger omtr. 23/4 Mil N. N. V. for Odense og
13/4 Mil 0. for Bogense. De for en Del lavtliggende og jævne, dog enkelte
Steder bakkede Jorder (Alhøj, 115 F., 36 M., Bavnehøj, 101 F., 32 M.)
ere dels sandmuldede med Lerunderlag, dels sandede, dels god Muldjord.
En Del af de letteste Jorder af N.-Næraa og Bederslev Sogne, navnlig de
saakaldte „Bederslev Dale", er af Besidderen af Grevsk. Roepstorff
indtaget til Skovkultur og beplantet med Naaletræer, delvis med Bøg; af denne,
omtr. 290 Td. Ld. store Skov Dalene hører en Del til dette Sogn. Gennem
den nordl. del gaar den mindre Landevej fra Odense til Bogense.