Nr. Højrup Mølle

Stubmølle:
” I 1400-tallets begyndelse ejede Rostrup hovedgård i naboejerlavet i Nørre Højrup 6 gårde og møllen”. Mølletomt i dag. (Oplysninger fra Fyns Amt)


Hollandsk mølle:
Møllen, der blev bygget først i 1900-tallet, lignede Uggerslev Mølle, men var meget mindre. Den var af træ og belagt med spåner. Der var kun 1 kværn i møllen. (Vindfanget blev taget af til sidst). Møllen lå ved Niels Peder Hansens gård (nu Asger Jørgensen, Kirkevej 38), højst 50 m fra gården mod syd. (Oplysninger fra Ejner Christensen, Ferritslev Jernvarefabrik)

  • Nr. Højrup Elværk og mølleri

    Nr. Højrup Elværk ligger lige ud til bygaden og blev opført i 1908. Samtidig med at det var elværk, kunne man også få malet sit korn her, man kørte til gavlen af bygningen, fik hejst sit korn op til kværnen, kørte så om til hoveddøren, og her kom det malede korn ud i sække. I 1923 stoppede produktionen af strøm på elværket.

  • Mølleriet var meget moderne og rationelt indrettet. Men da strømproduktionen stoppede i 1923 stoppe mølledriften også.