Skoler

Husk: Lokalarkivet har en mængde elevfotos, hvor man kan finde sig selv eller andre, som man så ud dengang. Du er velkommen til at komme og se med i arkivets åbningstid. Du kan også tage dine egne fotos med, så vi kan supplere vores samling.

Mange steder i de gamle sogne var der tidligere en skole. Nogen steder var der endog en forskole og en egentlig skole.

Som vi kender det fra dagens aktuelle skoledabat, er det siden gået stærkt tilbage med antallet af skoler, og den udvikling ser ud til at fortsætte.

Men dengang - som nu - var skolerne et central sted for egnens beboere og af stor betydning for områdets sammenhængskraft og identitet.