Nislev Mølle

Nislev Mølle blev bygget af Kammerherre Sehestedt Juel, Ravnholt, ca. 2 ½ km fra Otterup og ca. 16 km fra Odense. Møllen har været Fæste i en slægt, der skiftede med Navnene Simonsen og Christensen. Møllen kan dateres tilbage til 1752, ifølge Ejendomsdata, OIS.dk.

Ifølge folketælling 1860 boede der på møllen:
Møllefæster Simon Christiansen 45 år og hustru Jacobine Petrea C. 33 år samt deres børn
Christian, Claus Peder Julius, Knud Peder, Ane Kirstine, Peder Chr. Simonsen, Marius og Ane Marie.
Efter faderens død blev sønnerne Knud Peder, Peder Chr. og Marius hjemme og hjalp med driften af møllen. Da Jacobine Petrea C. fratrådte Fæstet i 1902, blev møllen bortforpagtet til: Christian Frederiksen og hustru Kathrine.

 • Møllerparret Kristian og Kathrine Frederiksen på Nislev Mølle 1902 –1915. Senere solgte de møllen og flyttede til Lunde. Med på billedet er datteren Inger, som senere kom til at passe regnskab for en foderstofforretning, der lå ved Lunde Station. Inger var også klaverspillelærerinde. Foto 1909.
 • I 1915 overtog Carl Ditlev Rasmussen forpagtningen af Nislev mølle sammen med sin hustru Maren Kirstine. I 1924 fik Møllen Selvkrøjer og Selvsvikker. I 1926 købte C.D. Rasmussen møllen. I 1930 blev de gamle bygninger på møllegården erstattet med nye.
  Maren Kirstine født Knudsen på Stensby Mark 1885 og Carl Ditlev Rasmussen født på Stegø 1878 er her fotograferet foran møllergården sammen med sine børn, Mary, Kristian og Ejner.
  Kristian og Ejner overtog senere møllen.


 • Gaarden ligger hyggeligt paa sin gamle plads ca. 1. km vest for Nislevgaard. De velholdte Bygninger staar dels i Bindingsværk og dels i Grundmur med tage af pap og straa. Den hollandske Vindmølle ligger ca. 30 m nordvest for gaarden. Der drives Handelsmølleri, lokal Mølledrift og Foderstofhandel. Fra Møllebakken er der en vid Udsigt over Slettens flade Land.

 • Omtrent ude ved det sidste husmandsbrug på Nislevvejen ligger på den sydlige side Nislev mølle, der ejes af gårdejer og møller Karl Ditlev Rasmussen og hustru, Maren Kirstine Rasmussen. Møllen, der er beliggende på en bakkeskråning, er husmandskoloniens vartegn.

 • Det gamle stuehus er her erstattet med et nyt grundmuret rødstenshus, ca 1900.

  Staldene er også skiftet ud med en grundmuret gulstens stald, som stadig står som dengang.

 • Staldlængerne og et læs hø.