Lunde sogn

Lunde sogn er en del af Lunde Herred. 

 I Jens Peter Trap, Kongeriget Danmark (3. udgave, 5 bind, 1898-1906) skriver man bl.a. følgende:

Sognet er ualmindelig rigt paa Stengrave, navnlig Jættestuer, af hvilke 16 endnu 
ere mere eller mindre fuldstændig bevarede (en, ved Gyrup, er fredlyst; se 
Vignetten S. 460); desuden findes to Langdysser (en, „Kappendrufi Kirkeu ved Gyrup, 
er fredlyst) og 3 stærkt forstyrrede Gravkamre; 3 Stengrave vides at være 
sløjfede. De fleste Jættestuer ere smaa og af en sjældnere forekommende Form, med et 
aflangt firkantet eller skævt firkantet Kammer, fra hvis ene Ende Gangen udgaar, 
saa at dennes Længderetning mod Sædvane falder sammen med Kamrets. Ti af 
Jættestuerne ligge samlede i en tæt Gruppe paa en Mark N. for Hjadstrup.

 

Yderligere oplysninger fra landsbyer, arkivet har beskæftiget sig med, findes under knapperne her til højre.