Landindvindinger

Egense

Mindesten ved Fjordmarken

 

Denne Fjordmark 

tog Elias Møller

i 1818 fra havet.

1913 erhvervede

Udstykningsforeningen

den for egnens folk

 

1918 rejses denne sten til minde.