Nye fotos præsenteres

Hvert år får vi masser af nye spændende fotos indleveret eller affotograferet til arkivet. De præsenteres som sædvanlig på Billedaftenen. Så husk at sætte et kryds i kalenderen til ”Billedaften” onsdag den 27.marts 2019 kl. 1900 i Kuplen på Otterup Bibliotek, hvor der vil vises et uddrag af sidste års indkomne billeder.
I løbet af aftenen vil der være mulighed for at købe kaffe, øl eller sodavand.
Tilmelding til billedaften senest søndag den 24.marts 2019 kan ske ved at kuponen afleveres på biblioteket i Lokalhistorisk Forenings postkasse eller på telefon Inga Jensen 4041 7199 eller Grethe Hansen 4033 7143.

Herunder fem eksempler på nogen af de nye billeder vi har modtaget:

 

  • Ag Stenøvej før ombygningen 1948

  • Blikkenslager F L Schmidt

  • Kr 22 Krogsbølle 1956 m grise

  • No 01 Hygge i haven

  • Otterup Apotek inde

Generalforsamling med lagkager - igen

Fantastisk fremmøde med 100 veloplagte medlemmer, der nød underholdingen af ”Syng med Hiv og Slæv”, som bestod af 4 mænd og 8 damer, alle på harmonika. Dog en enkelt, der spille på sav indimellem, samt en af damerne, som var forsanger. Der blev delt sanghæfter ud til alle, så man kunne synge med på melodierne.

Det store fremmøde kan også skyldes det faktum, at der var 17 lagkager klar i køkkenet igen i år. De blev alle spist.

Fotos i bunden af artiklen

Video tryk på fotoet herunder

 

 

Selve generalforsamlingen 27. februar i Kuplen på Biblioteket i Otterup, forløb roligt med følgende forløb:

Dagsorden:                                                                                         

Valg af dirigent: Poul Frederiksen

Årsberetning 2018 ved formand Inge Lise Nielsen

Regnskab og budget fremlægges ved kasserer Ole Jensen

Valg af bestyrelsesmedlemmer

   Inga Jensen, genvalgt, Ole Jensen, genvalgt, Aage Mehlbye, genvalgt og Inge Lise Nielsen, genvalgt

Valg af suppleanter Arne Fischer Andersen, genvalgt og Christian Hjuler Nielsen, genvalgt

Valg af revisorer Annette Johansen, genvalgt

Valg af revisorsuppleant  Merete Lorentzen, genvalgt

Indkomne forslag

Eventuelt

Repræsentantskabsmøde

Herefter var der repræsentantskabsmøde og som ved selve generalforsamlingen var der genvalg over hele linjen.

Valg af dirigent: Poul Frederiksen

Orientering for året 2018 og Handlingsplan for 2019 ved formand Inge Lise Nielsen, godkendt.

Regnskab og budget ved kasserer Aage Mehlbye, godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer Inga Jensen, genvalgt, Ole Jensen, genvalgt, Aage Mehlbye, genvalgt og Inge Lise Nielsen, genvalgt.

Valg af suppleanter Arne Fischer Andersen, genvalgt og Christian Hjuler Nielsen, genvalgt.

Valg af revisorer Lisbet Søgaard Hansen, genvalgt.

Valg af revisorsuppleant Ole Lorentzen, genvalgt.

Indkomne forslag var der ingen af.

Eventuelt heller intet.

Lagkager og underholdning

Anderledes gang i den kom der efter repræsentantskabsmødet, hvor der var ”lagkagegilde”, fællessang og underholdning. Musikalsk islæt stod ”Syng med Hiv og Slæv” for, under ledelse af Palle Gilbert.

 

Køb Sletten 2018 i Arkivet

Sletten 2018 er på gaden. Og den kan købes på Arkivet her i Otterup i åbningstiden.

Der er i år seks forfattere fra hele det nordfynske område, som har skrevet om svundne tider.