Arkiverede nyheder 2016

Byvandring i Østrup

Torsdag d. 30.juni 2016 kl. 18,30 

Vi mødes ved gadekæret foran Klintebjergvej 87.

Her vil der blive fortalt lidt om det gamle sprøjtehus. Derefter vil vi gå til Østrup kirke hvor præsten Kjeld B. Hansen vil fortælle kirkens historie, derfra går vi ind på Østruplund og får slottes historie.

Turen fortsætter hen til Mindelunden ved præstegården. Vi slutter af med jeres medbragte kaffe og kage i konfirmandstuen på præstegården.

 

Tilmelding kan lægges i arkivets postkasse eller på tlf. 4041 7199 og 4033 7143.