Arkiverede nyheder 2015

Se mere end 7000 fotos

Du har nu adgang til alle vore mere end 7000 billeder gemt i billeddatabasen arkiv.dk. Og samtidig er der også adgang til at se arkivalier. Fra starten er der mere end 900 arkivalier, du kan få adgang til.

De frivillige på arkivet arbejder til stadighed med at arkivere, registrere og katalogisere de mange effekter arkivet får ind hvert år. Det bliver gjort til en database, som kaldes "Arkibas". Det betyder, at man også i fremtiden kan finde arkivalier og fotos nemt og hurtigt via linket til billedatabasen. Førhen var kunderne i arkivet helt overladt til nogle få personers viden. Så længe den var tilgængelig. Eller man kunne slå op i et svært tilgængeligt parpirarkiv.

Det er derfor et stort fremskridt for alle, som interesserer sig for historien i Danmark, at der nu er adgang til mange af disse data.

Otterup arkivet

Her på hjemmesiden for Otterup Lokalhistoriske Arkiv har vi også direkte adgang til al denne information.
 Dels har vi et direkte link til de data, som det lokale arkiv har indtastet og vi har også givet via et link givet adgang til arkiv.dk`s hovedside, hvor du har adgang til næsten alle landets lokalhistoriske arkivers registreringer.

Link til Otterup Lokalhistoriske database

Link til arkiv.dk