Hjadstrup skole

  • Bygningen til højre er den gamle Hjadstrup skole bygget kort efter den gamle præstegård brændte 1901. Den lå tæt ved indgangen til kirkegården. Skolen blev fjernet i 1960´erne. Til venstre ses den gamle lærerbolig, Horsebækvej 114, der iflg. OIS er bygget 1828.
  • 2007-18-10: Som der står på gavlen er dette Hjadstrup Kommunes Hovedskole. Denne bygning blev bygget ca. 1930´erne og er i dag den ene længe til den tidligere lærerbolig, Horsebækvej 114.  

    Bygningen var indrettet således:

    I den forreste del af skolen – det ene vindue og bygningens bredde - var indrettet en mindre gymnastiksal, som var så lille, at vindueskarmene blev brugt til omklædningsrum, pigerne fik lov at klæde om ved redskaberne. I den bageste del var der lige inden for døren garderobe, hvor drengene hang deres tøj i den ene side og pigerne i den anden side. Herefter gik man ind i skolestuen, hvor man set udefra var inde bag det tre sidste vinduer. Skabene i klasseværelserne udgjorde det for bibliotek, og som opvarmning var der en kakkelovn.

    I 1965 blev den nye skole færdig, og de flyttede til den anden side af vejen. Lærerstaben blev udvidet med lærer Jens Bang Jensen. 

  • 2007-64-07: Flaghejsning ved indvielsen 1965 af Hjadstrup skole Horsebækvej 97. Skolen fik senere navnet Horsebækskolen.
  • Luftfoto af Horsebækskolen i Hjadstrup, Horsebækvej 97, bygget og indviet 1965. Skolen fungerede som en 7 klasses skole til 1983, hvor ”parskoleordningen” blev indført. Det vil sige at Hjadstrup lægges sammen med Lunde, således at områdets børn skal gå i Lunde skole fra 0-til og med 3. klasse. Eleverne fra 4- til og med 7. klasse går i Hjadstrup. Dette fortsatte til 1994, hvor Lunde skole nedlægges og omdannes til børnehave og skolebørnene samledes på Hjadstrup skole. Hjadstrup skole blev nedlagt som almindelig skole 2012. I november 2012 er skolen på vej til at blive omdannet til en heldagsskole.