Hessum mølle

 

Tryk på billederne nedenfor for at se dem i fuld størrelse

 • Hessum Mølle med sine smukt svungne linjer var en hollandsk mølle, der blev opført på en 5 alen høj mur af kløvede sten, med gennemkørsel på 15 alen.
  Skroget var af fyrretræ, hatten af egetræ. Vingefanget var 34 alen.
  Værket bestod af 1 rugkværn og 9 grutter. 1 sigtekværn og 1 maltkværn samt 1 grubbekværn (på grubben blev kornet malet til gryn).
  Hessum Mølles historie går langt tilbage. Møllen blev opført 1845 af Niels Hansen. Her skulle også have været en stubmølle, beliggende ved Bedskær. Hvad der blev af denne, vides ikke, men i 1843 fandtes den ikke.
  Tidligere var Skeby Sogn omgivet af vand til 3 sider, så gennem en del år havde beboerne i Skeby Sogn været plaget af, at de havde langt til mølle, nogle op til 1 mil til den nærmeste mølle, som var Østrup Mølle. Når det blæste, og de kørte af sted til møllen, kom de alt for sent, da folk, som boede nærmere, var kommet først.
  Der blev så klaget til Skeby Sogneforstanderskab (senere sogneråd).
  Iflg. Skeby Sogns forhandlingsprotokol behandlede Skeby sogneråd på et møde den 17. januar 1843 en begæring fra husmændene i Skeby Sogn om hjælp til at få opført en mølle mellem Hessum og Gerskov.

  Niels Hansen blev gift med Ane Kathrine Johansdatter, og de overtog hans fødegård i Ørritslev, som de drev frem til 1845.
  Egnens beboere opfordrede Niels Hansen til at opføre en mølle. Sommeren 1845 stod Møllen færdig på Hessum Bygade 6.

  Kirsten Nielsen, som var barnebarn af Niels, voksede op på møllen. Kirsten blev gift 1879 med møllersvend Anders Knudsen, og de drev møllen frem til 1891. Niels Hansen levede på aftægt hos dem og døde 1886.

  Rasmus Hansen, der havde været møllersvend på Hessum Mølle 1866-1868, rejste rundt og lærte mere om møllerfaget på møllerne Dallund og Lumby. På Dallund Mølle blev Rasmus Hansen ansat som bestyrer, og 1886 blev han gift med Ane Pedersen der ligeledes arbejdede på Dallund Mølle. Hun var datter af gårdmand Niels Pedersen og hustru Maren Kirstine Andersdatter, Otterup.

  I foråret 1891 købte Rasmus og Ane Hessum Mølle, hvor de flyttede ind med deres 2 døtre, Hansine og Martha. Forskellige forbedringer blev foretaget. Blandt andet blev der bygget til ved møllens privatbolig, og der blev gravet kælder.

 • Foto 1898 af den hollandske mølle. Rasmus Hansen ses med sin ældste datter i hånden og til højre ses hans hustru med den yngste datter. Pigen med hvidt forklæde er tjenestepige på møllen.

  Stuehuset bestod af 10 fag, 12 alen dyb, af 1 stens grundmur med fyrovertømmer og stråtag, 2 stuer og 2 kamre med bræddegulv og køkken med murstensgulv. Desuden var der en længe, som blev indrettet til stald, foderhus og huggehus. Rasmus Hansen købte yderligere jord, hvor der blev bygget en lade.

  I 1898 købte Rasmus et lille gammelt hus, der lå ved vejen op til Møllen. Huset blev brækket ned, og grunden blev brugt som en lille have til Rasmus og Ane.

  Møllerfamilien står til højre for møllen. Mølleren selv har sin datter Hansine i hånden, med hvidt forklæde står en tjenestepige, derefter møllerfruen Ane Hansen, som har datteren Kirstine ved hånden. Foto ca. 1900.

  I 1906 købte Rasmus yderligere matrikel 13b og 13c . En mark, der lå ved Gerskovvejen, blev købt 1907, hvorefter Rasmus også drev et mindre landbrug med et par køer og heste. Han arbejdede møllen op og havde god søgning, det blev gode tider for mølleriet i Hessum, og der blev ansat møllersvend, kusk og pige i huset.

 • Møller Rasmus Hansen, står foran bygningerne til Hessum Mølle sammen med møllerkarlen Marius Poulsen fra Østrup, der tjente der fra 1911-13. Foto ca. 1912.

 • Vognen fra Hessum Mølle med kusken siddende på sækkene og Rasmus Hansen stående bag hestene og vognen.

 • Rasmus Hansen købte mere jord til møllen, en mark der lå ved Gerskovvejen, han opførte en ny lade og indrettede den anden stald til køreheste. Desuden blev der bygget til stuehuset. Rasmus Hansen solgte møllen 1917 til Jørgen P. Jørgensen og hustru Martha. Georg Simonsen ejede møllen en kort overgang.

  Den sidste ejer af møllen var Olga Marie og Harald Petersen, der købte den i 1924.

  Mølleriet ebbede langsomt ud, dog havde det en opblomstring under 2.verdenskrig. Harald og Olga fortsatte med at dyrke jorden, der hørte til møllen.

  Familien på Hessum Mølle ca 1969. Forrest fv. Olga Petersen og barnebarnet Jytte, datteren Lilly, bagerst mølleren Harald Petersen og barnebarnet Poul.

   

   

 • Den hollandske mølle her på fotoet malede i ca.  100 år. Møllen fik nye tidssvarende selvsvikkende vinger undervejs.

  Selve møllen blev stående til ca. 1960, hvorefter den blev savet ned og træet brugt som brændsel. Det store fundament til Møllen blev hugget op og smidt i vandet, da lystbådehavnen ved Egensedybet blev anlagt 1973. 

  Kildemateriale:

  Erindringer af Rasmus Hansens barnebarn, Kirsten Pedersen

  Billedmateriale af Harald Petersens barnebarn, Poul Petersen.