Emmelev Mølle

Emmelev Mølle området som den kan opleves på Google Street (i regnvejr!)

Emmelev Mølle er i dag opdelt i flere virksomheder. Her ses området på GoogleMap.

 • Adrian Johansen født i Nr. Nærå 1804 rejste som voksen til Holland, hvor han blev udlært møllebygger. Han blev gift med Maren Knudsdatter fra Rostrup. I 1838 slog han sig ned på Emmelev Banke. På dette tidspunkt havde de datteren Marie Cathrine, i 1842 blev Birthe Kathrine født og i 1846 Karen Marie.

  Adrian købte 1838 en jordlod af selvejerhusmand Peder Knudsen, som tillige både var skrædder og hjulmand.– muligvis fordi Mølleren på Møllehøj (i dag på Møllevej i Otterup) kort forinden var død, da han i forsøg på at løsne de tøjrede vinger efter en storm var blevet ramt i hovedet af en vinge. Denne mølle blev derefter solgt / nedrevet. 

  Adrian Johansen købte Ørritslev Mølle ved Søndersø, hvor han tidligere havde været møllersvend. Han flyttede og opsatte møllen på Emmelev Banke. 

 • : Foto 1891 af Emmelev Mølle. I 1890 blev der bygget en ny lade, og den gamle hollandske mølle blev suppleret med en dampmølle, hvilket fik stor betydning, da der herefter kunne males korn i stille vejr.

  Mændene foran er møllersvende, herren til venstre er muligvis Peter og sønnen Simon Simonsen samt Peter musikers far Hans Jensen, som passede Dampmøllen, da den blev bygget.

 • Datteren Birthe Cathrine Adriansen Lemberg blev gift med Claus Peter Julius Simonsen, som var søn af mølleren i Nislev, og de overtog Emmelev Mølle 1867. De ses her foran det gamle stuehus opført 1838 – 39. Peter døde 1905.   

 • Møllerægteparret i Emmelev Birthe Katrine og Claus Peder Julius Simonsens børn. Siddende fra venstre Maren 1873, Simon Johan 1869, Johan Adrian 1871, Hans Christian 1880, Ane Katrine 1876, Gjertrud Marie 1878.

  I år 1900 købte Peder og Birthe Kathrine Simonsen en tvillingegård i Emmelev med 46 tdr. land jord. Deres søn Johan fik gården, men de 21 tdr. land  blev lagt ind til Emmelev Mølle.

 • Peder og Birthes ældste søn, Simon født 1869 overtog møllen i  1907. Han blev gift 1910 med den unge Martha. 

 • Foderkager hentes på Otterup station ca. 1910.

  Mange ting blev forandret. I stedet for de mange landmænd selv kørte til møllen, anskaffede mølleren selv hestekøretøj og møllekusk. Bønderne fik heller ikke deres eget korn tilbage i formalet stand men udleveret den mængde grut, som svarede til det afleverede korn. Det gamle toldkop blev pensioneret, og i stedet indførtes en betaling på 50 øre for hver tønde korn, der blev formalet. 

 • I 1908 udskiftede Simon den gamle mølle, som hans morfar havde bygget/ flyttet i 1838. Den blev erstattet af en Keglemølle. Dampmøllen fortsatte i drift frem til 1919, hvor den blev elektrificeret.

 • I 1923 byggede Simon Simonsen en ny og præsentabel bolig til sig og sin familie. Desuden byggede han en ny lade, samt heste –, ko – og svinestald. 
 • Martha og Simons søn, Anders Peter født 1915 overtog i 1941 møllen sammen med sin hustru Ester.  Investeringerne tager fart og møllen udvides flere gange. I 1969 omdannes ejerskabet af Emmelev Mølle til et A/S selskab, således at Peter og Esters sønner Arne, Bjarne og Helge fælles overtog møllen.  På denne måde drives Møllen stadig i dag.

  Efter flere udvidelser ser Emmelev Mølle således ud i 1988. Møllen har opkøbt adskillige møller rundt om på Fyn og er i dag en arbejdsplads af anselig størrelse. I dag forhandles foderstoffer og produceres rapsolie.