Bårdesø mølle

Bårdesø Mølle, nuværende adresse Bårdesøvej 28, kaldtes også ”Holmens Bakke”, antagelig fordi den har ligget på en holm – vandet gik ind her før inddæmningsarbejdet påbegyndtes 1781.

Bårdesø Mølle blev antagelig bygget omkring 1862 som en vindmølle. Den anvendtes til bearbejdning til mel og grutning til dyrefoder.

Møller Andreas Rasmussen i Bårdesø er nævnt 1887/88. Fra 1892 til 1908 ejedes møllen af Ulrik Ulriksen. Ulrik V. Ulriksen opførte i 1899-1901 et nyt stuehus. Det gamle stuehus blev lavet til stald og blev som sådan anvendt mange år.

 • Marius Stilling købte møllen 1908, men havde dog kun fornøjelsen af den i kort tid. I 1909 måtte møllen dele skæbne med så mange andre møller: i  stormvejr nedbrændte selve møllen og blev ikke genopbygget. Selve møllegården brændte  ikke.På stedet, hvor møllen havde ligget, blev der opført en 2 etagers ladebygning med motormølle og hejseværk, som igen blæste om i en storm. Resterne af bygningen blev til den lade, som stadig står der i dag.

  Marius Stilling rejste derefter til Amerika og efterlod sin kone Karen og deres børn hjemme i Bårdesø. De hørte aldrig siden fra ham.

  Stedet hvor Møllegården ligger kaldes stadig i dag ”Holmens Bakke” 

   

 • Møllens ejer, Ulrik Vilhelm Ulriksen står som nr. 3 fra venstre i lyst tøj. Yderst til venstre med den lille barnevogn ses møllerens kone Anna Marie. Selve møllen er bemærkelsesværdig på grund af den spidse vingekonstruktion af svensk type, som ellers ikke var meget brugt på egnen. Bag folkene ses det gamle stuehus. På stedet, hvor personerne står, blev det nye stuehus bygget 1899-1901.

  Foto 1896.

  Anders Knudsen havde, i årene før han blev gift, været møllerkusk hos Ulrik V. Ulriksen. Ifølge overleveringer kunne Ulrik ”møller” have et lidt iltert temperament. Blandt andet ved vindstille kunne der ikke arbejdes på møllen, så gik han inde i stuerne og svovlede og bandede.

  I ca. 1908 blev Anders gift med Ane Marie Nielsen. De første år de var gift boede de i Maries barndomshjem, Dyssevænget 18. I 1917 købte de Møllegården og bosatte sig der. Senere overtog deres søn Holger ejendommen sammen med sin kone Gerda. 

 • Anders Knudsen havde, i årene før han blev gift, været møllerkusk hos Ulrik V. Ulriksen. Ifølge overleveringer kunne Ulrik ”møller” have et lidt iltert temperament. Blandt andet ved vindstille kunne der ikke arbejdes på møllen, så gik han inde i stuerne og svovlede og bandede.

  I ca. 1908 blev Anders gift med Ane Marie Nielsen. De første år de var gift boede de i Maries barndomshjem, Dyssevænget 18. I 1917 købte de Møllegården og bosatte sig der. Senere overtog deres søn Holger ejendommen sammen med sin kone Gerda.

 • Familieportræt fra sølvbryllupbrylluppet. Ane Marie og Anders Knudsen med børn ved deres sølvbryllup 1932. Bagerst fv: Johannes, Marius, yderst fv. Karl, Inger, Bodil, Holger, forrest fv: Ane Marie, Anders og Peter, foran Bårdesø Møllegård.