Seneste nyt:

Arkivet er åbent hver torsdag mellem 14-17. Grundet restriktioner i forbindelse med covid19 er grødaftenen som Lokalhistorisk Forening plejer at gennemføre i november måned desværre aflyst i 2020.

Generalforsamlinger, lagkage og nordfynske herregårde

To af de foreninger i Otterup, som er bedst til at få medlemmerne med til årets generalforsamling er Lokalhistorisk Forening for Otterup og Omegn og Otterup Lokalarkiv. Og det er der ikke noget at sige til. Efter generalforsamlingen serveres nemlig hjemmelavede lagkager.

I år gennemføres generalforsamlingerne 24. februar med start klokken 19. Det er igen Kuplen i forbindelse med Otterup Bibliotek, som danner rammen om begivenheden.

Efter lagkage ritualet kommer Museumsinspektør Ellen Warring fra Odense Bys Museer, og fortæller om nordfynske herregårde.

Tilmelding til kaffe og lagkage senest den lørdag d. 22. Februar 2020 kan ske ved at kuponen afleveres på biblioteket i Lokalhistorisk Forenings postkasse eller på telefon Inga Jensen 4041 7199 eller Grethe Hansen 4033 7143.

Se fotos og tekst fra den seneste generalforsamling her

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:

2. Årsberetning 2019 ved formand Inge Lise Nielsen

3. Regnskab og budget fremlægges ved kasserer Ole Jensen

4.Valg af bestyrelsesmedlemmer

   Keld Jensen

   Anne-Grethe Gilsing

   Grethe Hansen 

5. Valg af suppleanter

    Arne Fischer Andersen, ønsker ikke genvalg

    Christian Hjuler Nielsen, indtrådt i bestyrelsen

6. Valg af revisorer

    Annette Johansen

7. Valg af revisorsuppleant

    Merete Lorentzen, ønsker ikke genvalg

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt:

 

Kort pause, hvorefter følger:

 

Repræsentantskabsmøde

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:

 2. Orientering for året 2019.

    Handlingsplan for 2020 ved formand Inge Lise Nielsen

 3. Regnskab og budget fremlægges     

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

    Keld Jensen

   Anne-Grethe Gilsing

   Grethe Hansen 

 5. Valg af suppleanter

    Arne Fischer Andersen, ønsker ikke genvalg

    Christian Hjuler Nielsen, ind trådt i bestyrelsen

 6. Valg af revisorer

    Lisbet Søgaard Hansen

7. Valg af revisorsuppleant

    Ole Lorentzen, ønsker ikke genvalg

 8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

 

Efter repræsentantskabsmødet vil der være ”lagkagegilde”, fællessang og underholdning. Underholdning af: Ellen Warring fortæller om de nordfynske herregårde.