Indhold Blad nummer 51 Sommer 2015

Forsiden: Forrest Thora Karoline Mathea Jensens købmandmansbutik, i daglig tale kaldet "Mommes Butik", Krogsbøllevej 73.

Indholdsfortegnelse                                       2

Indbydelse:

Byvandring i Tørresø                                      3

Lions Club Gaveuddeling                                3

Bente Merklin og Klaus Faartoft:

Livet på Arkivet 2015                                     4

Inge Lise Nielsen:

Navnet Schebye`s oprindelse                          9

Inge Lise Nielsen:

Familien Schebye på Nordfyn                        10

Inge Lise Nielsen:

Smedjen i Gundstrup                                   19

Bestyrelsen                                                23

Lokalhistorisk Forening:

Oplysninger omkring bladet og indmeldelse    24