Indhold Forår 2015

Forside: Luftfoto af Klintebjerg havn og dens omegn. Optaget ca. 1948 af Sylvest Jensen.

Indholdsfortegnelse                                 2

Dagsorden:

Lokalhistorisk Forening og representant-

skabsmøde i Arkivet                                 3

Indbydelse:

Lokalhistorisk Forening for Otterup og

Omegns billedaften                                  4

Finn Frederiksen

Skildring af Hans Jørgen Mølborg               5

Inge Lise Nielsen

Nordfynske soldaters skæbne 1864

og deres efterkommere 2                         15