2. Verdenskrig

Østrup

Østrup, stenen står overfor ejendommen Strøbyvej 7, Østrup.Teksten på befrielsesstenen er forfattet af sognepræst Poul (Pistol) Pedersen og lærer Nielsen. Den lyder således::

ATTER LYSER FRIHEDSDAG OVER DANMARKS HUS

REJSES SKAL PAANY AF MULD ALT HVAD SANK I GRUS