2. Verdenskrig

Lunde

Lunde, stenen står på hjørnet, hvor Lunde Bygade munder ud i Mosegyden, Befrielsesstenen er rejst i 1955 af egnens beboere. Afsløringen blev foretaget af sognerådsformand C. Bendtsen. med teksten:

Øverst på stenen er en ring om en krone. Ringen bærer teksten:

9 APRIL 1940     5 MAJ 1945

Nederst på stenen lyder teksten:

STEN AF ÆLDE

HER SKAL MELDE

NU ER ATTER FRED PAA JORD

MAGT OG VÆLDE

EJ SKAL GÆLDE

FRIT STAAR DANMARK END I NORD